Υπηρεσίες Στενογραφίας

Υπηρεσίες Στενογραφίας

  • Ελεύθερος επαγγελματίας.
  • Τήρηση και αποστενογράφηση πρακτικών σε δίκες, διαλέξεις και συνεδριάσεις.
  • Δυνατότητα τήρησης και ηχητικών πρακτικών.
  • Κάτοχος του πιστοποιητικού Στενογραφίας του Υπουργείου Παιδείας.
  • Συνεργάζομαι με δικηγορικά γραφεία και ιδιώτες.

Επικοινωνήστε μαζί μου

elΕλληνικά